Welkom bij

W.S.V.-"SWIFT"

Watersportvereniging “Swift” is een vereniging van enthousiaste motorboot- vaarders en telt ongeveer 70 leden. Swifterbant ligt centraal in het land voor de gemotoriseerde watersport. De jachthaven heeft een goede ligging om via Ketelhaven en het Zwarte Water richting Noord-West Overijssel, Friesland of Drenthe en Groningen te gaan. Via Ketelhaven en de Randmeren is Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland goed te bevaren. Via Ketelhaven, Kampen en de IJssel is er een snelle verbinding naar Gelderland en het zuiden van ons land. Desgewenst kan men ook via het IJsselmeer naar Noord-Holland, Friesland en de Waddenzee.

De haven is in Swifterbant aan een beschutte uitloop van de Swiftervaart, een zijkanaal van de Lage Vaart.

haven

Klik op de foto voor Google streetview

VAARROUTE NAAR SWIFTERBANT

U bereikt de jachthaven als volgt. Vanaf de Ketelsluis bij Ketelhaven, kort daarna stuurboord uit naar de Kampersluis, bakboord uit de Lage Vaart op, de eerste afslag stuurboord uit de Swiftervaart  (diepte 2.10 m) in, en na de 3e brug  (H4,25) bakboord uit naar de jachthaven.
Vanaf Lelystad de Lage Vaart op richting Dronten kmr. 27, door Dronten heen, na kmr. 43 bakboord uit de Swiftervaart op (diepte 2.10 m), na de 3e brug (H4.25) bakboord uit naar de jachthaven.
kampersluis

De Bruggen:

bruggen

“WATERSPORTVERENIGING SWIFT”

slide6

DE JACHTHAVEN

Voorzieningen: Elke steiger heeft verlichting, een water-aftappunt (gratis) en een stroompaal met muntinworp. Bij het clubgebouw vindt u toilet, douche en een stortbak voor chemisch toilet, en een afzuig installatie voor de vuilwatertank (toiletwater). Het winkelcentrum, horeca en benzinestation is op loopafstand, aan de overkant van de weg.

bovenaz

De Ketelbrug vanaf de Ketelmeerdijk. Onder de brug door is Urk te zien.

ketelbrug

U kunt via de Ketelsluis naar het prachtige watersportgebied van de Veluwerandmeren. De Veluwerandmeren lopen vanaf de monding van de IJssel tot de Hollandse brug voorbij Almere en omvatten achtereenvolgens het Vossemeer en Drontermeer, voorbij Elburg het Veluwemeer, voorbij Harderwijk het Wolderwijd, het Nuldernauw, na de Nijkerkersluis het Nijkerkernauw, Eemmeer en Gooimeer. U kunt ook via een beschutte vaarroute van de Lage Vaart, via Dronten, Lelystad, en Almere het Gooimeer.

gooimeer (1)

Lage vaart

De Lage Vaart is samen met de Hoge Vaart de hoofdafwatering en vaarverbinding voor Flevoland. De vaarten zijn aangewezen als ecologische verbinding binnen de polder. Veel harde oevers van hout en betonnen beschoeiingen zijn omgevormd tot natuurvriendelijke oevers.

lagevaart-min

Vissen in Flevoland

Vissen in Flevoland is met zijn prachtige wateren voor elke sportvisser geweldig. Het water is meestal gemakkelijk bereikbaar en op de meeste plaatsen kan je ongestoord vissen op de mooiste visstekken. Vissen in Flevoland wordt ook wel Poldervissen genoemd. De Lage Vaart staat bekend als een visrijk water met een goed witvis bestand. Er zwemmen veel kleine voorns en heel veel grote (maar moeilijk vangbare) brasems.

brasem

Ecologische oevers

De waterkwaliteit wordt verder verbeterd door de aanleg van meer rietoevers. De oevers worden flauwer aangelegd, zodat meer ondiep water ontstaat. Het resultaat is een natuurvriendelijke rietoever waar waterplanten groeien en de natuur zich kan ontwikkelen.

eco-oever

Nieuwe leden

NIEUWE LEDEN.

Nieuwe leden. Welkom.
Als u lid wilt worden van onze vereniging neem dan contact op met onze secretaris, dhr. John de Kuiper. Hij weet of er ligplaatsen vrij zijn of vrij komen.

bovenaz
De secretaris, dhr. J.D.P. de Kuiper, kunt u als volgt bereiken: Postadres:
De Deel 15, 8256 EL Biddinghuizen
secretariaatwsvswift@gmail.com
tel. 0321-331567 of 06-53251089
of via onze voorzitter:
wsvswiftvoorzitter@gmail.com

slide6

De vaarroute naar de jachthaven
Vanaf de Ketelsluis bij Ketelhaven, kort daarna stuurboord uit naar de Kampersluis, bakboord uit de Lage Vaart op, de eerste afslag stuurboord uit de Swiftervaart (diepte 2.10 m) in, en na de 3e brug (H42,5) bakboord uit naar de jachthaven.

vaarroute

U kunt via de Ketelsluis naar het prachtige watersportgebied Veluwerandmeren. Deze lopen vanaf de monding van de IJssel tot de Hollandse brug voorbij Almere en omvatten achtereenvolgens het Vossemeer en Drontermeer, voorbij Elburg het Veluwemeer, voorbij Harderwijk het Wolderwijd, Nuldernauw, na de Nijkerkersluis het Nijkerkernauw, Eemmeer en Gooimeer. U kunt ook via een beschutte vaarroute naar het Gooimeer via de Lage Vaart, via Dronten, Lelystad, en Almere het Gooimeer.
U kunt via Dronten, Lelystad naar Almere Haven en Almere Vaart, Noorderplassen.

noorderplas

KENNISMAKEN

kennismaken1

Wij hebben de gewoonte eerst kennis te maken met onze nieuwe leden in een gesprek. In dat kennismakingsgesprek krijgt u informatie over onze huisregels, het huishoudelijk reglement en de statuten. Als u instemt met onze reglementen en als er plaats is in de haven wordt het aanmeldingsformulier ingevuld en eventueel ondertekend. Hierna ontvangt u een exemplaar van onze statuten, het huishoudelijk reglement, onze wimpel en het elektronisch toegangspasje voor het terrein en de steigers.

HAVENINDELING 2019

 

Op onze ruime afgesloten parkeerplaats kunt u gratis parkeren.

ONZE VOORDELEN

1-Veilig, de toegang is afgesloten met een elektronisch hek.

2-Poralu C-steiger (bouwjaar 2018)

3-De kade en de steigers zijn omsloten door Heras hekwerk.

4-Goedkoop. Weet u een goedkopere en betere haven? Vertel het ons.

5-Stroom op alle drie steigers en op de haven.

6-Waterkraan op alle drie steigers.

7-Verlichting op de steigers en op de kade.

8-Clubhuis aanwezig.

9-Toilet en douche aanwezig.

10-De boot kunt u van oktober tot april op de kade stallen.

11-U kunt op afspraak gebruik maken van werkplaats, werksteiger en werkvlot

12-Tijdens de winterstalling is er een speciale lashoek.

13-We beschikken over een opslagcontainer voor ……

14-Gezellig.

15-Stortbak chemisch toilet.

16-Afzuiginstallatie voor de vuilwatertank (toiletwater)

Wij hebben concurrerende tarieven voor ligplaats en lidmaatschap en u kunt gebruik maken van winterstalling op de kade.

Buiten een voordelige ligplaats en lidmaatschap kunt u ook gebruik maken van winterstalling op de kade.

 

slide5-min

TARIEVEN PASSANTEN 2019:

Liggeld per nacht incl. BTW € 7,50. Toeristenbelasting € 1,-- per persoon per nacht.

Liggeld per week incl. BTW € 45,--. Toeristenbelasting € 1,-- per persoon per nacht.

Liggeld per mnd. incl. BTW € 150,--.Toeristenbelasting € 1,-- per persoon per nacht.

Statiegeld toegangssleutel € 25,--.

ROUTE BESCHRIJVING
W.S.V. SWIFT Beverweg 15, 8255 RV Swifterbant

Passanten.

 

Tarieven ligplaats:

TARIEVEN LIGPLAATS

Entreegeld € 400,-- om lid te worden van de vereniging.
Lid zonder box, sponsorlid betaalt € 35,-- contributie per jaar.
Lid met box betaalt € 75,-- contributie per jaar en € 375,-- liggeld voor 12 maanden in het water en/ of op de wal.

Liggeld betalen lopend jaar bij aanvang in de maand:
Januari       € 375,--
Februari     € 343,75
Maart         € 312,50
April          € 281,25
Mei            € 250,--
Juni            € 218,75
Juli             € 187,50
Augustus    € 156,25
September  € 125,--
Oktober      € 93,75
November  € 62,50
December  € 31,25

Terugbetaling liggeld volgens onze statuten.
Artikel 7, lid 8:
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijf desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
Artikel 9, lid 2:
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Bij opzegging geldt een reglementaire opzegtermijn van drie maanden.
Een lid zonder box heeft het recht om, zonder opnieuw entreegeld te betalen,
een ligplaats te vragen.
Bijboten van leden voorzien van label met naam kunnen gratis op de kant liggen.
Vrijkoop werkzaamheden is € 100,-- per jaar.
Clubvlag, deze voorraad kost nog € 7,50.
Hijsen per keer € 60,-- (tarief hijsbedrijf inclusief normale elektriciteitskosten).
Elektriciteitskosten in de lashoek €15,--.

Liggeld passanten

Liggeld per nacht incl. BTW € 7,50. Toeristenbelasting € 1,-- per persoon per nacht.
Liggeld per week incl. BTW € 45,--. Toeristenbelasting € 1,-- per persoon per nacht.
Liggeld per maand incl. BTW € 150,--.Toeristenbelasting € 1,-- p.p.p.n.
Statiegeld toegangssleutel € 25,--.

Swifterbant, 16 mei 2019, Het Bestuur.

Uit het water: de derde zaterdag in oktober.
In het water : de tweede zaterdag in april.

Mededelingen voor leden:
Liggeld na opzegging tijdens de winterstalling is een bijzonder geval.

De ligplaats moet binnen 14 dagen na de te waterlating zijn verlaten. Na 14 dagen geldt het passantentarief vermeerderd met de toeristenbelasting.

Met de penningmeester zijn prima betalingsafspraken te maken.
De contributie en het liggeld moeten jaarlijks uiterlijk 1 april betaald zijn aan:
Watersportvereniging Swift,
p/a Petuniapark 18 Swifterbant
IBAN NL47 RBRB 0706 3637 60

 

 

PASSANTEN.

Passanten U kunt altijd aanleggen in de passantenbox, eerste steiger die u tegenkomt, bij het bordje “passanten”, of in overleg met de havenmeester, op een andere ligplaats. WSV SWIFT heeft in het hoogseizoen voldoende ruimte

Pasaanmeren
Liggeld per dag voor passanten

Liggeld per nacht is incl. BTW € 7,50. Toeristenbelasting is € 1,-- p.p./p.n.
Liggeld voor 7 dagen is incl. BTW € 45,--. Toeristenbelasting is € 1,-- p.p./p.n.
Liggeld voor 31 dagen is incl. BTW € 150,--. Toeristenbelasting is € 1,-- p.p./p.n.
Statiegeld toegangssleutel voor passanten langer verblijf € 25,-

PASSANTEN LANGER VERBLIJF (mits vooraf afgesproken). We maken met deze passanten een aparte prijsafspraak.

Voorzieningen: Elke steiger heeft verlichting, een water-aftappunt (gratis) en een stroompaal met muntinworp.
Bij het clubgebouw vindt u toilet, douche en stortbak chemisch toilet, afzuig installatie voor de vuilwatertank (toiletwater).
Het winkelcentrum, horeca en benzinestation (brandstof) is op loopafstand, aan de overkant van de weg.

HAVENINDELING 2019

De C-steiger is een nieuwe Poralu-steiger! Kom deze luxe ervaren.

Op het ruime parkeerterrein kunt u beveiligd gratis parkeren. Dit terrein wordt in het najaar gebruikt om de boten op de juiste bokken op de kade te zetten.

Kade

Gedrag
Wij verzoeken u vriendelijk zich te houden aan het Havenreglement. Dit vindt u op het Mededelingenbord bij het toilet/douche-gebouw.

De 16 voordelen om lid te worden.

1: Veilig: toegang afgesloten d.m.v. een elektronisch hek.
2: Poralu C-steiger (bouwjaar 2018)
3: De kade en de steigers zijn omsloten door Heras hekwerk.
4: Goedkoop: weet u een goedkopere en betere haven? Vast niet.
5: Stroom: op alle drie steigers en op de haven 220 volt.
6: Waterkraan: op alle drie steigers.
7: Verlichting: op de steigers en op de kade.
8: Clubhuis aanwezig.
9: W.C. en douche aanwezig.
10:De boot kunt u van oktober tot april op de kade stallen.
11:U kunt op afspraak gebruik maken van werkplaats, werksteiger en werkvlot
12:Tijdens de winterstalling is er een speciale lashoek
13:We beschikken over een opslagcontainer voor....
14:Afzuiginstallatie voor de vuilwatertank (uitsluitend toiletwater)
15:Stortbak chemisch toilet
16:Gezellig.
Wij hebben concurerende tarieven voor ligplaats en lidmaatschap en u kunt gebruik maken van winterstalling op de kade.